شهرک صنعتی لیا جدید خ کاوشگران خ صنایع دستی خ پیشرفت قطعه چهار
ایران-قزوین

حضور شرکت تولیدی بازرگانی اورنگ جم آریا در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران

حضور شرکت تولیدی بازرگانی اورنگ جم آریا در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران

حضور شرکت تولیدی بازرگانی اورنگ جم آریا در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران

بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران با حضور 245 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.که نشان دهنده رشد 30 درصدی میزان مشارکت می باشد. نکته حائز اهمیت، رشد 25 درصدی مشارکت شرکت های داخلی و کاهش 40 درصدی میزان مشارکت شرکت های خارجی می باشد که با واقعیت درون زا شدن اقتصاد ایران بدلیل تحریم های اقتصادی هماهنگ است.

در این نمایشگاه که معتبرترین نمایشگاه داخلی در زمینه نساجی می باشد، شرکت های داخلی و شرکت هائی از کشور های چین، هند، ایتالیا، ترکیه و اکراین حضور داشتند که نسبت به سال قبل از تنوع کمتری برخوردار بودند.

شرکت اورنگ جم آریا با توجه به فرصت ها و ظرفیت های مناسبی که نمایشگاه برای دستیابی به اهداف تعریف شده، فراهم می سازد، در این دوره نیز مشارکت نمود.

علیرغم اینکه فضای غرفه نمایشگاهی شرکت اورنگ جم آریا در این دوره ، با توجه به میزان استقبال بازدید کنندگان هر سال، رشد داشته است، ولی می توان گفت در سال جاری حجم بازدید ها غافلگیر کننده بوده است که این امر، نشان از جایگاه ممتاز این شرکت در صنعت نساجی، محبوبیت برند و مرجع بودن شرکت اورنگ جم آریا بعنوان تامین کننده و حامی مشتریان برای تولید محصولات جدید دارد.

جلب رضایت و اعتماد مشتریان وفادار در بازار داخلی، با توجه به محدودیت های واردات و تامین از خارج، یکی از ماموریت هائی است که شرکت اورنگ جم آریا بعنوان یک مسئولیت اجتماعی جهت حمایت از مصرف کنندگان داخلی برای خود تعریف نموده است.

2 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.